BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư