BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*24m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*20m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*40m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư