BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 2.790.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Giá: 8.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9,2*29,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư