BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9,5*23,5m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 8.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*27m
Xã/Phường: Xã Trà Đa