BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*22m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 2.000.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*40m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 590.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,1*17,1m
Giá: 2.400.000.000(VNĐ)
Diện tích: 14*65m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.760.000.000(VNĐ)
Diện tích: 22*33m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ