BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*25m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Giá: 6.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư