BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 399.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9*14m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.090.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*47m
Giá: 2.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 27,5*100m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Thế
Giá: 1.690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,7*40m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư