BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 630.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8,7*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.130.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*13m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.530.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*14m
Xã/Phường: Phường Đống Đa