BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,5*46m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*31m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 11.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 20*50m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 3,2*29m