BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 390.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 5.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*60m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*27m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 580.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*30m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ