BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 520.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,45*16m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 145.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 10.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 25ha
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 2.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 11,5*26,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn