BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 3.520.000.000(VNĐ)
Diện tích: 11*76m
Giá: 4.480.000.000(VNĐ)
Diện tích: 39*88m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 6.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 580.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá