BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 7.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*21m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 6.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư