BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*11m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 680.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 360.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Xã Trà Đa