BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 5.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5+26m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.100.000.000(VNĐ)
Diện tích: 100*170m
Xã/Phường: Xã Chư HDông
Giá: 1.760.000.000(VNĐ)
Diện tích: 22*33m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*29m
Giá: 310.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa