BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.850.000(VNĐ)
Diện tích: 4*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.490.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*19m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 5.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*60m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring