BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 390.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*19m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 2.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*59m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 790.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*14,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 370.000.000(VNĐ)
Diện tích: 55000000
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư