BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 110*50m
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 1.550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*28m
Giá: 1.600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,1*31m
Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*23,5m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*22m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng