BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*31m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*14,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 2.620.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,2*17m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 490.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Diên Phú