BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*16m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 2.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8,5*14,5m
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 11,5*16
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 23*33
Xã/Phường: Phường Ia Kring