BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*48m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 490.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*28m
Giá: 1.400.000(VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring