BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 3.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*25m
Giá: 2.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 490.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.080.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring