BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 2.080.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8,7*39m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 1.090.000.000(VNĐ)
Diện tích: 29*30m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 1.590.000.000(VNĐ)
Diện tích: 40*50m