BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 7.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 22*135m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 890.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*22m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*41
Giá: 3.990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 5.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 30*193m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn