BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*16m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*17m
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,6*18m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,5*24m
Giá: 620.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*23
Xã/Phường: Phường Trà Bá