BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 5.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 30*193m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 1.390.000.000(VNĐ)
Diện tích: 18*110m
Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.030.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*50m
Xã/Phường: Xã Biển Hồ
Giá: 2.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*32m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng