BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 870.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*41m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 3.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*20m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*21m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 10.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 25ha
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*18m