BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 360.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,5*18,4
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 9.990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25,4m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,2*35
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 770.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8,5*20m