BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.090.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*47m
Giá: 399.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9*14m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 3.990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 1.030.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*50m
Xã/Phường: Xã Biển Hồ
Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng