BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 620.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*23
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*20
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 10.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 25ha
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 4.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15,7*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá