BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*33m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 1.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*18,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 48.000.000(VNĐ)
Diện tích: 38*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring