BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 6.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 14*60m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 3.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*25m
Giá: 540.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*100m
Xã/Phường: Xã Trà Đa