BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.100.000.000(VNĐ)
Diện tích: 100*170m
Xã/Phường: Xã Chư HDông
Giá: 1.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*18,5m
Giá: 2.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*25
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 310.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa