BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 110*50m
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.650.000(VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.590.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*36m
Xã/Phường: Phường Đống Đa