BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 11,5*26,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*29m
Giá: 310.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,1 ha
Xã/Phường: Xã Chư HDông