BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 390.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 770.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*24m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 630.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*28m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.320.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*25,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa