BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 3,2*29m
Giá: 7.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 2.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*59m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 17.000.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,8*18m
Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring