BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.490.000(VNĐ)
Diện tích: 10*36m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 8.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*40m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*31m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 890.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,5*14,5m