BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 2.790.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 18.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,6*27m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 1.600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*48m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ