BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*20m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 360.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 5.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*60m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 850.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*20m
Xã/Phường: Phường Đống Đa