BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*27m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 1.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring