BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 6.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 490.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng