BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10,3*45m
Xã/Phường: Phường Yên Thế
Giá: 950.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9*18m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 2.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*(19,22)m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 870.000.000(VNĐ)
Diện tích: 8*41m
Xã/Phường: Phường Trà Bá