BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 410.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*50m, nở hậu 6,9m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.700.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*20
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 950.000.000(VNĐ)
Diện tích: 13*34
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 530.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*16m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 890.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*22m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng