BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 110*50m
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 390.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*24,5m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*11m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 2.320.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*25,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa