BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*34,5m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.100.000.000(VNĐ)
Diện tích: 30*20m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 5.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5+26m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.100.000.000(VNĐ)
Diện tích: 100*170m
Xã/Phường: Xã Chư HDông
Giá: 1.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 13,7*22m
Xã/Phường: Phường Đống Đa