BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 5.750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 3.100.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4ha
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*15,4m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,8*25m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng