BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*32m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.650.000(VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 30*193m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 399.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9*14m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Thế