BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Giá: 370.000.000(VNĐ)
Diện tích: 55000000
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 8.800.000.000(VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 920.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,3*24m nở hậu 14,4*17m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ