BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 18.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,6*27m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 1.400.000(VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 580.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 6.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng