BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 48.000.000(VNĐ)
Diện tích: 38*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 20*12
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*15,4m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring