BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.900.000(VNĐ)
Diện tích: 430
Giá: 1.600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*48m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 5.300.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7,5*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá