BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*15,4m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 48.000.000(VNĐ)
Diện tích: 38*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 430.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*8m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng