BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 390.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*24,5m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 4.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9*60m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*11m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring