BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*18,5m
Giá: 6.200.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 2.170.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*37m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*41