BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 2.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 2,5*9,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 530.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*35m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.550.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*28m