BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.400.000(VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 830.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 580.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá