BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000(VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 420.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 420.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 1.590.000.000(VNĐ)
Diện tích: 40*50m
Giá: 2.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 27,5*100m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn