BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 540.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*100m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 8.900.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*18,5m
Giá: 1.050.000.000(VNĐ)
Diện tích: 12*41