BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 600.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.450.000.000(VNĐ)
Diện tích: 9,5*18m
Giá: 1.190.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.250.000(VNĐ)
Diện tích: 10*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 3.990.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*29,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn