BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 770.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,5*20m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 930.000.000(VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.850.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng