BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 690.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*15,4m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.490.000(VNĐ)
Diện tích: 10*36m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.750.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng