BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 3.250.000.000(VNĐ)
Diện tích: 20*110m
Giá: 1.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.650.000.000(VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Giá: 17.000.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5,8*18m
Giá: 10.500.000.000(VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng