BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 880.000.000(VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.590.000.000(VNĐ)
Diện tích: 40*50m
Giá: 1.090.000.000(VNĐ)
Diện tích: 29*30m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 890.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*22m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư