BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*41
Giá: 880.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.590.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 40*50m
Giá: 890.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*22m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 7.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 22*135m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.080.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,7*39m
Xã/Phường: Phường Yên Thế