BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.080.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*21m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 6.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,6*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Giá: 1.170.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*28m
Giá: 1.390.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*20m
Giá: 1.450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*20m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú