BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.990.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,8*25m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 20*12
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.130.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8*13m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4ha
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 2.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*19,5m
Giá: 5.750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 7.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*30m
Giá: 5.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*20m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 2.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 3,2*29m