BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,6*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*41
Giá: 920.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*24m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 2.320.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 4.480.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 39*88m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.790.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng