BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*41
Giá: 2.590.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.790.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*30m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 1.450.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*30m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 4.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 9*60m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 680.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 360.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Xã Trà Đa