BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 880.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.650.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.590.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 40*50m
Giá: 3.990.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*14,5m
Xã/Phường: Phường Tây Sơn
Giá: 1.690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,7*40m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 3.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 20*93m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 5.450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 30*193m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 2.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 27,5*100m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn
Giá: 1.490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 11*94m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 390.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 135
Xã/Phường: Xã Biển Hồ