BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 10.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 17.000.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,8*18m
Giá: 1.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*40m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 2.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.350.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 2.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10,6*34m
Giá: 710.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m