BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 3.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4ha
Xã/Phường: Xã Gào
Giá: 2.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*19,5m
Giá: 5.750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 2.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 3,2*29m
Giá: 690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*15,4m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.490.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*36m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*33m
Xã/Phường: Xã Trà Đa
Giá: 630.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,7*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring