BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 10.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 2.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10,6*34m
Giá: 710.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 7.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 3.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 50*100m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 430.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*17,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m