BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*41
Giá: 2.320.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.790.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*30m
Xã/Phường: Phường Yên Đỗ
Giá: 1.450.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*30m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 720.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 2.490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*30m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,7*28m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 370.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring