BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1.080.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*21m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 5.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,6*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*23,5m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Giá: 1.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Chư Á