NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 6 kết quả tại địa bàn: Phường Hoa Lư
Giá: 8.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 9,2*29,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 6.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*20m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 1.450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư
Giá: 2.850.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*25m
Xã/Phường: Phường Hoa Lư