NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 5 kết quả tại địa bàn: Phường Phù Đổng
Giá: 2.790.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4*15m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 2.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*21m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 5.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,7*60m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng
Giá: 3.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Phù Đổng