NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 7 kết quả tại địa bàn: Phường Chi Lăng
Giá: 1.490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 11*94m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 598.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 399.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 9*14m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 11*15m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.020.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 40*30m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 2.450.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*32m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 430.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 20*40m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng