NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 5 kết quả tại địa bàn: Phường Chi Lăng
Giá: 1.530.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*16m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 260
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 598.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 6.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng