NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Chi Lăng
Giá: 350.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*24m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 390.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*24,5m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 598.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 6.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng