NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 5 kết quả tại địa bàn: Phường Đống Đa
Giá: 2.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*21m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8*14,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*14,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 5.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*21m
Xã/Phường: Phường Đống Đa