NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 3 kết quả tại địa bàn: Phường Đống Đa
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8*31m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 2.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 580.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,3*25m
Xã/Phường: Phường Đống Đa