NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Đống Đa
Giá: 550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*21m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 390.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*19m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*14,5m
Xã/Phường: Phường Đống Đa
Giá: 650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Đống Đa