NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Xã Diên Phú
Giá: 8.800.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 300*450m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 530.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*35m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Xã Diên Phú
Giá: 1.350.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Xã Diên Phú