NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*26m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.450.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*30m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*30m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring