NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 14 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 14,5*11
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.000.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*19m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*53m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*59m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 50*100m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 430.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*17,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 490.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.050.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*47m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7,5*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*46m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring