NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 7 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*22m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.490.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*36m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 630.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 8,7*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 48.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 38*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*39m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 7.950.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*46m
Xã/Phường: Phường Ia Kring