NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 9 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 50*100m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 430.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*17,5m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.400.000 (VNĐ)
Diện tích: 27*52m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*46m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 370.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 55000000
Xã/Phường: Phường Ia Kring