NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 7 kết quả tại địa bàn: Phường Ia Kring
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*27m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 930.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 1,5 ha
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 14,5*11
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 1.590.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*23m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 3.000.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*19m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 5.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*53m
Xã/Phường: Phường Ia Kring
Giá: 2.700.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*59m
Xã/Phường: Phường Ia Kring