NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 5 kết quả tại địa bàn: Phường Diên Hồng
Giá: 10.500.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,7*27,5m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.350.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 680.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 74m2
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 1.190.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng
Giá: 2.620.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,2*17m
Xã/Phường: Phường Diên Hồng