NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 6 kết quả tại địa bàn: Phường Trà Bá
Giá: 1.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*40m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 7.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*35m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,8*30m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 750.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*23m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 690.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Trà Bá
Giá: 1.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*24m
Xã/Phường: Phường Trà Bá