NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Phú
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 990.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6*25m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 9,3*99m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 850.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*24m
Xã/Phường: Phường Hội Phú