NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 3 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Phú
Giá: 890.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*28m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú