NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Phú
Giá: 890.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 12*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 670.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*23m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 598.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,5*21,5m
Xã/Phường: Phường Hội Phú