NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 3 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Phú
Giá: 830.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*23,5m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 920.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*24m
Xã/Phường: Phường Hội Phú
Giá: 1.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 15*30m
Xã/Phường: Phường Hội Phú