NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 6 kết quả tại địa bàn: Phường Thống Nhất
Giá: 1.100.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.550.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 7*28m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 3.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*25m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.600.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,1*31m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất