NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 3 kết quả tại địa bàn: Phường Thống Nhất
Giá: 2.200.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10,6*34m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 710.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5*25m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất