NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 4 kết quả tại địa bàn: Phường Thống Nhất
Giá: 870.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*50m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 10*20m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 1.650.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*28m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất
Giá: 3.250.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 6,2*25m
Xã/Phường: Phường Thống Nhất