NHÀ ĐẤT KHU VỰC

Tìm thấy 3 kết quả tại địa bàn: Phường Hội Thương
Giá: 2.900.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 4,5*19,5m
Xã/Phường: Phường Hội Thương
Giá: 2.300.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 3,2*29m
Xã/Phường: Phường Hội Thương
Giá: 17.000.000.000 (VNĐ)
Diện tích: 5,8*18m
Xã/Phường: Phường Hội Thương