BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT

BẤT ĐỘNG SẢN MỚI ĐĂNG

Giá: 598.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*22m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.020.000.000(VNĐ)
Diện tích: 40*30m
Xã/Phường: Phường Chi Lăng
Giá: 1.030.000.000(VNĐ)
Diện tích: 10*50m
Xã/Phường: Xã Biển Hồ
Giá: 2.350.000.000(VNĐ)
Diện tích: 50*50m
Xã/Phường: Xã Chư Á
Giá: 420.000.000(VNĐ)
Diện tích: 5*26m
Xã/Phường: Xã Tân Sơn